Over ons

Wij zijn een zusterbedrijf van WUTHRICH bv. Met onze volmachten ondersteunen wij de dienstverlening van WUTHRICH bv. Doordat wij van een aantal verzekeraars een volmacht hebben kunnen wij een breed assortiment aan verzekeringen bieden.
De medewerkers van ons adviesbedrijf WUTHRICH bv en van ons volmachtbedrijf WUTHRICH assuradeuren bv werken nauw met elkaar samen. Bij een verzekeringsaanvraag,  de polisopmaak en de schadehandeling hebt u hierdoor maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: WUTHRICH.
Op deze website en in het AFM-register kunt u zien voor welke verzekeraars WUTHRICH assuradeuren bv als gevolmachtigd agent optreedt.

verzekeringen in volmacht

Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of een compleet wagenpark, een woonhuis of een bedrijfspand, een particuliere reisverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, WUTHRICH assuradeuren bv is een professionele dienstverlener die het juiste verzekeringsproduct kan leveren. Soms in de vorm van een standaardverzekering van een van de verzekeraars van wie wij een volmacht hebben, maar vaak ook in de vorm van een zogenaamd huismerkproduct dat op maat is gesneden voor een bepaalde doelgroep.

Een verzekering afgesloten in volmacht is altijd minstens even goed als een maatschappijproduct. De risicodragers zijn altijd bekende verzekeraars.

Onze beloning

Voor onze werkzaamheden als gevolmachtigd agent ontvangen wij een vergoeding van de verzekeraars. Die besparen zich immers de kosten van de handelingen die wij namens hen uitvoeren. Deze vergoeding is onderdeel van de premie die u betaalt en is alleen bestemd voor onze volmachtwerkzaamheden.

Meer informatie over deze samenwerking met maatschappijen kunt u lezen in onze volmachtbrochure.

Reactietermijnen

We hanteren de volgende 1e reactietermijnen:

  1. Binnen maximaal 5 werkdagen worden uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
  2. Binnen maximaal 5 werkdagen krijgt u de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
  3. Binnen maximaal 10 werkdagen wijzigen we na uw opdracht uw lopende verzekering of passen deze aan (waaronder ook uw verzoek tot beëindiging).
  4. Binnen maximaal 10 werkdagen ontvangt u na wijziging of aanpassing uw nieuwe polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
  5. Binnen maximaal 10 werkdagen beoordelen we uw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van uw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.
  6. Binnen maximaal 5 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om uw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt uw mogelijke schade-uitkering uitbetaald.
  7. Binnen maximaal 5 werkdagen nemen wij uw klacht in behandeling. U ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.005021
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

 

Stel ons gerust uw vraag

030-2549191
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.